Тема:АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГПК

22 февруари 2020 г.

научи повечеТема:АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

21 март 2020 г.

научи повече