Лектори, взели участие в семинарите:
 

 

Борислав БЕЛАЗЕЛКОВ

/съдия в Гражданска колегия на Върховен касационен съд/

 

 

Костадинка НЕДКОВА

/съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд/

 

 

Диана МИТЕВА

/съдия в Окръжен съд – Варна/

 

 

Димитър ИВАНОВ

/доктор по право, автор на монографията „Особеният залог по българското право“/

 

 

проф. Григор ГРИГОРОВ

/преподавател по Търговско право и Несъстоятелност в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ /

 

 

Савин КОВАЧЕВ

/юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.) /

 

 

проф. Валентина ПОПОВА

/преподавател по Граждански процес в СУ "Св. Климент Охридски"/

 

 

проф. Методи МАРКОВ

/преподавател по Гражданско право в Нов български университет/

 

 

доц. Иван РАНЧЕВ

/съдия в АС-Пловдив/

 

 

адв. д-р Ивайло ВАСИЛЕВ

/адвокат от Адвокатска кантора "Балабанова и Василев", преподавател в ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски"/

 

 

проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ

/декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и преподавател по дисциплините Вещно право и Нотариално право, имотен регистър и кадастър. /

 

 

Недялка ПЕТРОВА

/главен юрисконсулт в НАП и преподавател по данъчно и финансово право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“/

 

 

Константин КУНЧЕВ

/съдия в Софийски районен съд, преподавател по граждански процес в ЮФ на УНСС, автор на поредицата сборници „Закона за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика“ /