НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПО РЕДА НА ГПК

на 14 април 2018 г. (събота) в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“, гр. Пловдив, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.00 ч. Край – 16.00 ч.Лектор: проф. Валентина ПОПОВА - преподавател по Граждански процес в СУ "Св. Климент Охридски"снимки: Данаил Русев