НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТИ

на 6 април 2019 г. (събота) в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“, гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.ЛЕКТОРИ:
Адв. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

/Адвокат в Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“,
Автор на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“ /
Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ
/Консултант към Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“,
Автор на книгите „Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ“ (съвместно с Делян Николов) и „Особеният залог в българското право“/