НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:

ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ И ДРУГИ СЪВКУПНОСТИ

Учредяване, вписвания, противопоставимост спрямо трети лица, изпълнение, погасяване
на 02 декември 2017 г. (събота) в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
Начало – 11.00 ч. Край – 15.00 ч. (с една кафе пауза)Лектор: Димитър ИВАНОВ – доктор по право, автор на монографията „Особеният залог по българското право“