НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:

ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ОБН. ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г.).
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ


на 17 февруари 2018 г. (събота) в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
Начало – 10.00 ч. Край – 14.00 ч.Лектор: проф. Григор ГРИГОРОВ – преподавател по Търговско право и Несъстоятелност в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“снимки: Данаил Русев