НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2019 Г. И АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА НАП ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ

на 16 февруари 2019 г. (събота) в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“, гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.ЛЕКТОРИ:
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

/главен експерт по приходите в НАП, методолог по ЗДДС/
РУМЯНА ЙОРДАНОВА
/главен експерт по приходите в НАП, методолог по ЗКПО/
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА
/главен юрисконсулт в НАП, докторант по административно право и административен процес
и хоноруван преподавател по данъчно и финансово право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“/снимки: Данaил Русев