НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2020 Г. И АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА НАП ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ

гр.Пловдив
на на 1 февруари 2020г. в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив,кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.


ЛЕКТОРИ:
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

/главен експерт по приходите в НАП, методолог по ЗДДС/

РУМЯНА ЙОРДАНОВА

/главен експерт по приходите в НАП, методолог по ЗКПО/

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

/главен юрисконсулт в НАП, докторант по административно право и административен процес и хоноруван преподавател по данъчно и финансово право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“/Такса за един участник:70лв.

„Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG32UNCR70001523042763
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Национален семинарен център „Темида"

Таксата се заплаща по банков път до три работни дни след подаване на заявка за участие. Тя включва помощни учебни материали за семинара, възможност за задаване на въпроси към лектора, кафе пауза, минерална вода. При отказ от участие таксата не се възстановява.
На всички участници се предоставя сертификат за участие.
Участниците в семинара имат възможност да подават предварителни въпроси към лектора до дата 24 януати 2020 г. на имейл: office@lawsems.com
Молим да вземете предвид, че местата за семинара са ограничени до 40. При запълване на капацитета на конферентния център организаторите имат право да откажат приемане на подадени заявки за участие.


За удобно настаняване при нощувки ние препоръчваме:
„Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
http://www.businesshotelplovdiv.com/
Телефони:
+359 32 270 370
+359 878 270 301


ПРОГРАМА


Първи панел
От 10.30 ч. до 13.30 ч.

Промени в ЗДДС - 2020г.
Лектор: Галя Георгиева - Манчева – главен експерт по приходите в НАП, методолог по ЗДДС

І. Документи за доказване на ВОД на стока;
- чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
- Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
- регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата;
- доказване – документи – регистри;
IV. Допълнителни теми; 1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. „Нови сгради” в резултат на подобрения - корекции
4. Последователно извършване на еднородна дейност;
5. Привидно несвързани лица;
V. Други промени на ЗДДС.Обедна почивка – от 12.00 ч. до 13.30 ч.


Втори панел
От 13.30 ч. до 15.00 ч.

Актуални въпроси по ЗКПО
Лектор: Румяна Йорданова – главен експерт по приходите в НАП, методолог по ЗКПО

• Актуални аспекти при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. Допълнения в декларацията във връзка с промените на ЗКПО за 2019 г.: заличаване и прекратяване; ограничаване на разходите за заеми; лизингополучатели, прилагащи международни стандарти; контролирани чуждестранни дружества.
• Въпроси по годишното данъчно приключване на 2019 г. Актуални въпроси свързани с най-често срещаните увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат: разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалбата, непризнати разходи за ДДС, разходи за дарения, липси и брак на активи, неплатени доходи на физически лица, регулиране на слаба капитализация, пренасяне на данъчна загуба, неплатени задължения, отписване на вземания.
• Данъци върху разходите – актуална административна и съдебна практика.
• Промени в сила от 01.01.2020 г.Кафе пауза – от 15.00 ч. до 15.30 ч.


Трети панел
От 15.30 ч. до 17.00 ч.

Годишно облагане на доходите на физическите лица за 2019г.
Лектор: Недялка Петрова - главен юрисконсулт в НАП, докторант по административно право и административен процес и хоноруван преподавател по данъчно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

1. Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 г.
2. Особености при годишното облагане на придобитите от физически лица доходи през 2019 г. и при подаване на новата Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения.
4. Деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2019г.
5. Други актуални теми и казуси по прилагането на ЗДДФЛ.
Заяви участие!
снимки: Данаил Русев