НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2020 Г. И АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА НАП ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ

гр.Пловдив
на на 15 февруари 2020г. в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив,кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.


ЛЕКТОРИ:
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

/главен експерт по приходите в НАП, методолог по ЗДДС/

РУМЯНА ЙОРДАНОВА

/главен експерт по приходите в НАП, методолог по ЗКПО/

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

/главен юрисконсулт в НАП, докторант по административно право и административен процес и хоноруван преподавател по данъчно и финансово право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“/


снимки: Данаил Русев