НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГПК

гр.Пловдив
на на 22 февруари 2020г. в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив,кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 16.00 ч.


ЛЕКТОР:
Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ

/Консултант към Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“, Автор на книгите „Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ“ (съвместно с Делян Николов) и „Особеният залог в българското право“ /Такса за един участник:100лв.

„Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG32UNCR70001523042763
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Национален семинарен център „Темида"

Таксата се заплаща по банков път до три работни дни след подаване на заявка за участие. Тя включва помощни учебни материали за семинара, възможност за задаване на въпроси към лектора, кафе пауза, минерална вода. При отказ от участие таксата не се възстановява.
На всички участници се предоставя сертификат за участие.
Участниците в семинара имат възможност да подават предварителни въпроси към лектора до дата 18 февруари 2020 г. на имейл: office@lawsems.com
Молим да вземете предвид, че местата за семинара са ограничени до 40. При запълване на капацитета на конферентния център организаторите имат право да откажат приемане на подадени заявки за участие.


За удобно настаняване при нощувки ние препоръчваме:
„Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
http://www.businesshotelplovdiv.com/
Телефони:
+359 32 270 370
+359 878 270 301


ПРОГРАМА


Първи панел
От 10.30 ч. до 12.00 ч.

Обжалване на действията на съдебните изпълнители
Обжалване на действията на съдебните изпълнители по реда на чл. 435 ГПК. Обхват на подлежащите на обжалване действия. Обжалване на разпределение. Проблемите от съдебната практика по т. 26 от ТТР към ЗЧСИ. Примери от съдебната практика. Легитимация за обжалване. Действия по подаването на жалба. Администриране на жалбите от съдебните изпълнители. Разглеждане на делото в окръжен съд. Възможни усложнения в производството по администриране и обжалване. Решение на съда и последиците му за изпълнителното производство. Искове по реда на чл. 439 и 440 ГПК – защита на длъжника и трети лица срещу изпълнението. Коментар на съдебната практика по посочените теми.Обедна почивка – от 12.00 ч. до 13.00 ч.


Втори панел
От 13.00 ч. до 14.30 ч.

Искът за вреди срещу частните съдебни изпълнители по реда на чл.74 ЗЧСИ във връзка с чл. 441 ГПК
Искът за вреди по чл. 74 ЗЧСИ – фактически състав, исково производство пред съд и съдебно решение. Възможности за обжалване и последици от влязлото в сила решение. Коментар на съдебната практика по исковете за вреди.Кафе пауза – от 14.30 ч. до 14.45 ч.


Трети панел
От 14.45 ч. до 16.00 ч.

Коментар на влезлите в сила последни изменения на ГПК касаещи изпълнителното производство
Коментар на последните изменения в ГПК, касаещи изпълнителното производство – удължаване на срока за обжалване по чл.436 ГПК; промяна на срока за доброволно изпълнение на длъжника в съдържанието на заповедта за изпълнение и колизията със срока предоставян в поканата за доброволно изпълнение; промяната относно зачитане на действието на съдебен акт за спиране на изпълнението по реда на чл. 420 ГПК; действие на заличаването на възбраните след промените; отмяна на електронните търгове по чл.501 ГПК. Дискусия по коментираните теми на семинара с възможност за участниците да задават и други въпроси от материята на изпълнителния процес.
Заяви участие!
снимки: Данаил Русев