НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:

НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ГПК (ОБН. ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г.)

на 27 януари 2018 г. (събота) в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
Начало – 9.00 ч. Край – 16.00 ч.Лектор: Диана МИТЕВА – съдия в Окръжен съд – Варна.снимки: Данаил Русев