НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

гр.София
на 11 май 2019 г. (събота) в конферентна зала „Преслав“, хотел „Хемус“,
гр. София, бул. „Черни връх“ № 25
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.


ЛЕКТОР: Константин Кунчев
/съдия в Софийски районен съд, преподавател по граждански процес в ЮФ на УНСС,
автор на поредицата сборници „Закона за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика“/


снимки: Франк Воща