НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

гр.Пловдив
на 06 юли 2019 г. (събота) в конферентна зала „Марица“, хотел „Марица“,
гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 42
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.


ЛЕКТОР: Константин Кунчев
/съдия в Софийски районен съд, преподавател по граждански процес в ЮФ на УНСС,
автор на поредицата сборници „Закона за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика“/снимки: Данаил Русев