НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

гр.Пловдив
на 06 юли 2019 г. (събота) в конферентна зала „Марица“, хотел „Марица“,
гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 42
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.


ЛЕКТОР: Константин Кунчев
/съдия в Софийски районен съд, преподавател по граждански процес в ЮФ на УНСС,
автор на поредицата сборници „Закона за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика“/
Актуалност на темата:

Към настоящия момент в Народното събрание на първо четене са гласувани множество промени в ГПК, засягащи заповедното производство. Очаква се те да бъдат гласувани на второ четене до края на месец април 2019 г. Тези промени са наложителни, тъй като според Европейската комисия националното право на България не отговаря на изискванията на правото на Европейския съюз. Поради това, ако националното ни законодателство не бъде ревизирано, България е изправена пред опасност от откриване на наказателна процедура, която може да бъде стартирана от Европейската комисия.

Семинарът си поставя за задача да насочи вниманието на практикуващите юристи (адвокати, съдии, съдебни изпълнители, юрисконсулти на търговски дружества, колекторски фирми, банки и т.н.) към съществените въпроси в заповедното производство, които ще се поставят при приемане на промените в ГПК.
Такса за един участник на семинара в гр. Пловдив: 100 лв.
с банков превод:
„Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG32UNCR70001523042763
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Национален семинарен център „Темида“

Таксата се заплаща по банков път до три дни след подаване на заявка за участие. Тя включва помощни учебни материали за семинара, възможност за задаване на въпроси към лектора, кафе пауза, минерлана вода.
При отказ от участие заплатените такси не се възстановяват.

На всички участници се издава сертификат за участие.

Молим да вземете предвид, че местата за семинара са ограничени. При запълване на капацитета на съответната конферентна зала организаторите имат право да откажат приемане на подадени заявки за участие.


ПРОГРАМА


Първи панел
От 10.30 ч. до 12.00 ч.

Същност и приложно поле на заповедното производство.
Наказателна процедура срещу България относно защита правата на потребителя в заповедното.
Изисквания за редовност и предпоставки за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Правомощия на заповедния съд.
ДискусияОбедна почивка – от 12.00 ч. до 13.00 ч.


Втори панел
От 13.00 ч. до 15.00 ч.

Нищожни и неравноправни клаузи в заповедното производство.
Правомощия на съда в заповедното производство съобразно практиката на СЕС.
Предсрочната изискуемост в светлината на заповедното производство.
Особености на заповедното производство срещу солидарен длъжник и поръчител.Кафе пауза – от 15.00 ч. до 15.30 ч.


Трети панел
От 15.30 ч. до 17.00 ч.

Материално- и процесуалноправна защита на длъжника в заповедното производство.
Изисквания и начини за редовно връчване на ФЛ и търговци.
Правила за предявяване и разглеждане на иска по чл. 422 ГПК.
Правни последици на влязлата в сила заповед за изпълнение.
Преклудиращо действие на влязлата в сила заповед за изпълнение.
Влязлата в сила заповед за изпълнение прекъсва ли давността за вземането.
Дискусия.
Заяви участие!
-->