НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:

ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Актуални въпроси от съдебната практика
на 04 ноември 2017 г. (събота) в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч. (една обедна почивка и една кафе пауза)Лектор: Диана МИТЕВА – съдия в Окръжен съд – Варна