НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ ЗАЩИТА НА СТРАНИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГПК. ТЪЛКУВАТЕЛНА ПРАКТИКА И ЗИД НА ГПК

на 24 ноември 2018 г. (събота) в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“, гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.00 ч. Край – 17.00 ч.Лектор: съдия ДИАНА МИТЕВА от Окръжен съд – Варна