НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТИ ПО РЕДА НА ЗОЗ И ГПК

гр.Пловдив
на 2 ноември 2019 г. (събота)в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив,кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.


ЛЕКТОР:Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ
/Консултант към Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“, Автор на книгите „Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ“ (съвместно с Делян Николов) и „Особеният залог в българското право“/Такса за един участник:100 лв.
„Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG32UNCR70001523042763
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Национален семинарен център „Темида"

Таксата се заплаща по банков път до три работни дни след подаване на заявка за участие. Тя включва помощни учебни материали за семинара, възможност за задаване на въпроси към лектора, кафе пауза, минерална вода. При отказ от участие таксата не се възстановява.
Записване за участие:
Участникът трябва да попълни онлайн формата „Заявка за участие“ на сайта ни - http://lawsems.com/form.php След попълване на формата и изпращане на заявката, системата ни изпраща автоматичен имейл на участника. Проверете и секцията СПАМ в електронната Ви поща! За повече информация, може да се свържете с нас на имейл office@lawsems.com или на тел.: 0896733134; 0883328927.
На всички участници се предоставя сертификат за участие.
Участниците в семинара имат възможност да подават предварителни въпроси към лектора до дата 31 октомври 2019 г. на имейл: office@lawsems.com
Молим да вземете предвид, че местата за семинара са ограничени до 25. При запълване на капацитета на конферентния център организаторите имат право да откажат приемане на подадени заявки за участие.


За удобно настаняване при нощувки ние препоръчваме:
„Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
http://www.businesshotelplovdiv.com/
Телефони:
+359 32 270 370
+359 878 270 301


ПРОГРАМА


Първи панел
От 10.30 ч. до 12.00 ч.

Изпълнение върху недвижим имот по реда на ЗОЗ

Учредяване и вписване на особен залог на търговско предприятие. Проблеми при вписването на пристъпване към изпълнение. Ефект и противопоставимост спрямо други вписани обезпечения. Коментар на правилата за продажба извършвана от заложния кредитор по действащия ЗОЗ. Поглед върху бъдещите правила за извършване на продажба, които ще влязат в сила от 01.01.2020г. Продажба по реда на чл. 18, ал.4 ЗЧСИ. Усложнения при извършването на продажба по избор на заложния кредитор – ЗОЗ или ГПК. Разлики между продажбите извършени по реда на чл. 18, ал.4 ЗЧСИ, чл. 32 и сл. ЗОЗ и чл. 426 ГПК на основание вписано пристъпване към изпълнение. Възможности за спиране на изпълнението на заложния кредитор. Приложимост на чл. 638, ал.1 ТЗ при изпълнение по реда на чл.426 ГПК. Изпълнение чрез назначаване на управител на търговското предприятие. Разпределение на сумите от продажбата – проблеми при различните хипотези.Обедна почивка – от 12.00 ч. до 13.30 ч.


Втори панел
От 13.30 ч. до 15.00 ч.

Възбрана, опис и оценка

Налагане на възбрана – предпоставки и действия по налагането и вписването. Ефект. Въпроси на несъразмерността на наложените възбрани по смисъла на чл. 442а ГПК. Проблеми при съпоставяне с възбрана по реда на ДОПК. Конкуренция на възбраната с други обезпечения. Материален интерес на възбраната. Възбрана при частичен иск. Усложнения във връзка с института. Възбрана върху незаконни строежи и обособена част от търговско предприятие. Опис и оценка на имота – предпоставки, практически проблеми, обжалване. Коментар на действията по уведомяване на длъжниците за нова оценка и последици от липсата им. Основание за ангажиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на съдебния изпълнител при нарушаване на разпоредбата на чл. 485 ГПК. Основание ли е неспазването на чл. 485 ГПК за обжалване на постановлението за възлагане?Кафе пауза – от 15.00 ч. до 15.30 ч.


Трети панел
От 15.30 ч. до 17.00 ч.

Публична продажба, постановление за възлагане и въвод във владение

Същност и предпоставки за извършване на публичната продажба. Действия по подготовката и обявяването и. Наддаване – изискуеми документи, участници и правила при търга. Обхват на ТР №4/2017г. на ВКС във връзка с понятието „ипотекарен длъжник” и коментар относно възможността това лице да участва в търга като наддавач. Проблеми при публичната продажба на недвижим имот предмет на съдебна делба, както и на недвижим имот съпружеска имуществена общност. Паралелни публични продажби. Обжалване на действия свързани с публичната продажба и спиране на действията по нея чрез обезпечителни мерки. Кой е крайният акт, с който приключва публичната продажба? Същност и препоставки за издаване на постановлението за възлагане. Основания за обжалване и проблеми при администрирането на жалби. Възможно ли е спиране на издаването на постановлението за възлагане, съответно на влизането му в сила – съдебна практика на ВКС. Последици от влизането му в сила. Заличаване на възбрани след публична продажба. Въвод във владение – проблеми, обжалване и възможности за спиране.
Заяви участие!
-->

снимки: Данаил Русев