НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТИ ПО РЕДА НА ЗОЗ И ГПК

гр.Пловдив
на 2 ноември 2019 г. (събота)в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив,кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.


ЛЕКТОР:Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ
/Консултант към Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“, Автор на книгите „Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ“ (съвместно с Делян Николов) и „Особеният залог в българското право“/


снимки: Данаил Русев