НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:

РАЗНОСКИТЕ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК

Въпроси и отговори от практиката на ВКС
на 01 октомври 2017 г. (неделя) в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
Начало – 11.00 ч. Край – 15.00 ч. (с една кафе пауза)Лектор: Костадинка НЕДКОВА – съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.