НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ВПИСВАНИЯТА ПО ВЕЩНОТО ПРАВО
(8 часа)

на 13 октомври 2018 г. (събота) в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“, гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 09.00 ч. Край – 17.00 ч.Лектор: д-р Ивайло ВАСИЛЕВ


/Ивайло Василев е преподавател по вещно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, доктор по гражданско и семейно право. Автор е на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“. Той е автор и на правни анализи в научни сборници и периодичния правен печат. /