НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ПРАКТИЧЕСКИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ГПК И ЗОЗ
(8 часа)

на 29 септември 2018 г. (събота) в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24
Начало – 09.00 ч. Край – 17.00 ч.Лектор: Димитър ИВАНОВ


/Димитър Иванов е юрист, доктор по гражданско и семейно право, експерт по въпросите на принудителното изпълнение. Автор е на практическото ръководство „Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ“ (съвместно с ЧСИ Делян Николов) и монографията „Особеният залог по българското право“. Той е автор и на множество правни анализи в научни сборници и периодичния правен печат. /снимки: Данаил Русев