НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР „ТЕМИДА“ организира обучителен семинар и дискусия на тема:


ВПИСВАНИЯТА ПО ВЕЩНОТО ПРАВО. ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КОНКУРСА ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

гр.Пловдив
на 7 септември 2019 г. (събота)в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив,кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.


ЛЕКТОР:адв. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ
/Ивайло Василев е адвокат от АК-Пловдив, преподавател по вещно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, доктор по гражданско и семейно право. Автор е на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“. Лектор в семинари по въпросите на вписванията по вещното право, автор на правни анализи в научни сборници и в периодичния правен печат./снимки: Данаил Русев